31241
۳۱/۰۳/۹۶
۱۵:۵۵

ماجرای مباحثه ی شهید چمران با حسن روحانی در مجلس اول

پس از کودتای نوژه در تیرماه ۱۳۵۹، حسن روحانی در نطق پیش از دستور خود خواستار انحلال نیروهای ویژه نوهد ارتش شد و این نیرو را توطئه گر خواند. مواضع دکتر روحانی درباره انحلال نیروی ویژه نوهد بلافاصله در همان جلسه با اعتراض شدید دکتر مصطفی چمران که آن زمان وزیر دفاع بود روبرو شد.

به گزارش روشن خبر، پس از کودتای نوژه در تیرماه ۱۳۵۹، حسن روحانی در نطق پیش از دستور خود خواستار انحلال نیروهای ویژه نوهد ارتش شد و این نیرو را توطئه گر خواند. مواضع دکتر روحانی درباره انحلال نیروی ویژه نوهد بلافاصله در همان جلسه با اعتراض شدید دکتر مصطفی چمران که آن زمان وزیر دفاع بود روبرو شد.

 

فیلمی که در ادامه می آمد جزئیات کامل این مجادله است:

 

 

ارسال نظر