31676
۱۲/۰۴/۹۶
۰۱:۵۳

فوت مجری زن در هنگام اجرای برنامه زنده تلویزیونی

مجری زن در هنگام اجرای برنامه زنده تلویزیونی در هند به صورت ناگهانی از هوش رفت و با سقوط از بالای جرثقیل جان خود را از دست داد.

به گزارش روشن خبر، مجری زن در هنگام اجرای برنامه زنده تلویزیونی در هند به صورت ناگهانی از هوش رفت و با سقوط از بالای جرثقیل جان خود را از دست داد.

 

 

 

ارسال نظر