31742
۱۳/۰۴/۹۶
۱۸:۱۰

یادداشت/ عضو هیات علمی دانشگاه گیلان:

حقوق بشر یا حدود بشر آمریکایی

کشورهای زورگو و سلطه گر، از جمله آمریکا خود را بعنوان پرچمدار دفاع از حقوق بشر معرفی می کنند؛ ولی پر واضح است که استفاده از این شعار فریبنده و رهزن، تنها ابزاری است برای دسترسی به اهداف و مطامع نامشروع آنها.

به گزارش روشن خبر، گرچه امروز کشورهای زورگو و سلطه گر، از جمله آمریکا خود را بعنوان پرچمدار دفاع از حقوق بشر معرفی می کنند و آن را بعنوان چماقی بر سر کشورهای مستقل و ضعیف که نمی خواهند زیر سیطره آنها قرار گیرند، فرود می آورند. ولی پر واضح است که استفاده از این شعار فریبنده و رهزن، تنها ابزاری است برای دسترسی به اهداف و مطامع نامشروع آنها.

 

چرا که این مسئله که حقوق بشر چیست؟ معیار آن کدام است؟ چه کسی و چه منبعی باید این حقوق را مشخص کند؟ به چه اقسامی تقسیم می شود؟ چه تفاوتی میان حقوق زن و مرد وجود دارد؟ و ده ها نمونه از این قبیل سوالاتی که پاسخ به آنها متناسب با نوع نگاه انسان به مبدا، معاد و عالم هستی و انسان کاملا متفاوت است.

 

براساس مبانی ادیان توحیدی و آسمانی، جهان هستی و از جمله انسان مملوک خداوند است. از این رو تنها خداوند است که براساس مالک انسان بودن، حق امر و نهی کردن به انسان را دارد و کسانی که خداوند به آنها اذن داده تا اراده تشریعی اش را به مردم ابلاغ نمایند.

 

در این دیدگاه حق در یک دسته بندی کلی به دو بخش عمده حق الله و حق غیر الله تقسیم می شود که حق الناس زیر مجموعه حق غیرالله قرار می گیرد.

 

اما در دیدگاه اومانیستی غربی حقوق تنها در حق غیر الله منحصر می شود و براساس آن افراد آزادند به هر صورتی که می خواهند عمل کنند تا جایی که  به حریم آزادی دیگران برخورد نکند. یعنی افراد می توانند خود را هلاک کنند یا با همجنس خود ازدواج کنند یا دایره ازدواج را به حیوانات بکشانند و خانواده ها می  توانند در صورت رضایت با همدیگر روابط جنسی داشته باشند و هیچ کسی حتی دولت حق مداخله در این موارد را ندارد.

 

امروزه این کشورهای مستکبر، معیار تنظیم و تشریح حقوق را خویشتن می دانند و برای کل جامعه بشری با هر ایده و اعتقادی نسخه واحدی می پیچند و آنها را مجبور  می کنند تا به نسخه های آنها در زمینه حقوق بشر عمل کنند. گرچه معیارهای آنها با مبانی فکری و دینی ملل دیگر در تعارض باشد. از جمله این موارد سند ۲۰۳۰ است که موارد ذکر شده در این سند نشان می دهد که این کشورها نه تنها در صدد حقوق بشر نمی باشند، بلکه مصادیق آورده شده در سند حدودی است که بر پیکر انسان های جاهل و جامد فرود می آید. و جامعه بشری را بسوی منجلاب و بدبختی می کشاند.

 

آمریکا که پیشتاز این حرکت های حقوق بشری است، از جمله ناقض ترین کشورهاییست که در موارد متعدد و متکثر حقوق بشر را زیر پا گذاشته و بیشترین و بدترین ظلم ها و ستم ها را در مورد حقوق انسان ها روا داشته است.

 

بعنوان نمونه در جنگ ویتنام با بمباران از یک سو میلیون ها انسان  بی گناه را کشته و یا در کوره های آتش سوزانده و یا مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار دادند و از سوی دیگر هزاران کودک حرام زاده به دنیا آمدند.

 

در تجاوز به حریم جغرافیایی سرخ پوستان بزرگترین جنایت ها را مرتکب شدند و به قتل عام آنها پرداختند و از طریق نسل کشی جمعیت آنها را بسیار محدود  کردند.

 

بمباران اتمی در هیروشیما و ناکازاکی موجب کشته شدن هزاران انسان بی گناه شده و آثار و بقایای معلولیت جسمانی را برای نسل های امروز نیز به دنبال داشته است.

 

جنگ های متعددی را در کشورهای مختلف از جمله کره، عراق و افغانستان به راه انداخته است و جنایت های بیشماری را مرتکب شده است.

 

ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران و ده ها جنگ و جنایت مستقیم و غیر مستقیم دیگر نشانه کذب ادعای این کشور در دفاع از حقوق بشر می باشد.

 

گرچه امروز دست آمریکا  برای بسیاری از انسان های آگاه، بصیر، آزادیخواه و حق طلب جهان معاصر به ویژه در کشورهای مسلمان رو شده است. ولی متاسفانه هستند در ایران کسانی که هنوز تنها راه رسیدن به تمدن را عبور از دروازه غرب و از جمله کشور آمریکا می دانند و مانند غرب گرایان سلف خویش معتقدند تنها راه پیشرفت کشور تعامل با غرب و اتکا و اتکال به آنها و عمل به نسخه های پیچیده شده آنها در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.

 

-ابراهیم قاسمی روشن(عضو هیات علمی دانشگاه گیلان)

 

ارسال نظر