32067
۲۴/۰۴/۹۶
۱۷:۲۴

فیلم جالب از سرگذشت مریم میرزاخانی، نابغه ایرانی ریاضی

مریم میرزاخانی، نابغه ایرانی ریاضی بعد از دست و پنجه نرم کردن با سرطان امروز درگذشت. در این فیلم سرگذشتی کوتاه از این دانشمند جوان را خواهید دید

به گزارش روشن خبر، مریم میرزاخانی، نابغه ایرانی ریاضی بعد از دست و پنجه نرم کردن با سرطان امروز درگذشت. در این فیلم سرگذشتی کوتاه از این دانشمند جوان را خواهید دید

ارسال نظر