33703
۱۰/۰۶/۹۶
۱۸:۱۹

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان:

اصلاح طلبان وزارت علوم را به راحتی از دست نمی دهند/ بسیاری از افراد برای قدرت های سیاسی از دانشگاه ها شکل می گیرند

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان گفت: اصلاح طلبان سعی دارند تا در راس دانشگاه ها، بعنوان یکی از مراکز اصلی تاثیرگذار در نظام، افرادی باشند که تمام برنامه های آنها را دنبال کند که در دوره قبل هم شاهد این رویه بودیم.

دکتر ابراهیم قاسمی روشن، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در گفتگو با روشن خبر، در مورد معرفی وزیر برای وزارتخانه علوم و سهم خواهی اصلاح طلبان برای این وزارتخانه، گفت: کناره گیری دکتر خاکی صدیق، وزیر پیشنهادی علوم، در شب معرفی وزرا، نشان از فشار جناح اصلاح طلب برای در اختیار قرار گرفتن این وزارتخانه است.

 

وی ادامه داد: اصلاح طلبان سعی دارند تا در راس دانشگاه ها، بعنوان یکی از مراکز اصلی تاثیرگذار در نظام، افرادی باشند که تمام برنامه های آنها را دنبال کند که در دوره قبل هم شاهد این رویه بودیم.

 

استاد دانشگاه گیلان تصریح کرد: در جریان دوم خرداد نیز ما شاهد حضور افرادی در وزارت علوم بودیم که در اواخر دولت نیروهای خود را بعنوان اعضای هیات علمی وارد دانشگاه ها کردند.

 

قاسمی روشن با بیان اینکه اصلاح طلبان وزارتخانه علوم را به راحتی از دست نمی دهند، گفت: وزارت علوم جاییست که بسیاری از افراد برای منصب و قدرت های سیاسی از اینجا شکل می گیرند و جناح اصلاح طلب می خواهد از آن بعنوان ابزار قدرت سیاسی برای ۴ سال بعد استفاده کند

 

 

ارسال نظر