33769
۱۲/۰۶/۹۶
۲۲:۵۸

جانشین بسیج اساتید استان گیلان:

برخی از جریانات غرب گرا می خواهند دانشگاه را از مسیر اصلی خود خارج کنند/ وزیر علوم نباید وام دار هیچ گروه یا جناحی باشد

جانشین بسیج اساتید استان گیلان گفت: امروزه برخی تلاش می کنند تا دانشجویان هم از مسایل علمی و هم از آگاهی سیاسی غافل شوند و می خواهند دانشجو به ولنگاری و ابتذال فرهنگی دچار شود.

محمد مهدی نیازمند، جانشین بسیج اساتید استان گیلان در گفتگو با روشن خبر، در مورد عدم معرفی وزیر علوم با توجه به آغاز زمان بازگشایی دانشگاه ها اظهار داشت: مقام معظم رهبری هم در دیدار با اعضای هیات دولت به انتخاب هر چه زودتر وزیر علوم تاکید داشتند.

 

نیازمند در مورد اهداف وزارت علوم در دولت دوازدهم گفت: وزارت علوم باید محل توجه به علم و دانش باشد و فضایی برای رشد و شکوفایی دانشجویان ایجاد کند.

 

وی ادامه داد: امروزه با برخی از جریانات غرب گرا مواجه هستیم که در اشکال مختلف سعی میکنند مسیر دانشگاه را وارد فضای حاشیه ای و سیاسی کنند تا از اصل متن خود خارج شود.

 

جانشین بسیج اساتید استان گیلان تصریح کرد: امروزه برخی تلاش می کنند تا دانشجویان هم از مسایل علمی و هم از آگاهی سیاسی غافل شوند و می خواهند دانشجو به ولنگاری و ابتذال فرهنگی دچار شود.

 

استاد دانشگاه های استان گیلان در مورد معیارهای انتخاب وزیر علوم با اشاره به اینکه وزیر نباید وام دار هیچ گروه یا جناحی باشد، بیان داشت: در واقع شخص وزیر علوم باید، وزیر همه دانشگاهیان باشد و با تدبیر مناسب فضای علمی دانشگاه ها را پر رنگ تر کند

ارسال نظر