35274
۲۵/۰۷/۹۶
۰۰:۱۳

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت:

رئیس جمهور آمریکا نشان داد که شعور سیاسی برخورد با یک ملت را ندارد

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گفت: رئیس جمهوری فعلی آمریکا بیشتر از آنکه سیاست مدار باشد، فردی اقتصادی و تاجر است و سخنان اخیرش هم نشان داد که شعور سیاسی را در برخورد با یک ملت ندارد.

دکتر پرویز رضایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گفتگو با روشن خبر، در مورد سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران گفت: آمریکا براساس اسناد و شواهد حتی قبل از انقلاب هم همیشه به دنبال منافع خود بوده و میانه ی خوبی با مردم ایران نداشته و بعد از انقلاب همه این منافع و پایگاه ها را از دست داده است.

 

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند؛ آمریکا هیچ قابل اعتماد نیست و برجام این ماهیت را بیشتر از پیش برای مردم دنیا روشن کرده است، ادامه داد: رئیس جمهوری فعلی آمریکا بیشتر از آنکه سیاست مدار باشد، فردی اقتصادی و تاجر است و سخنان اخیرش هم نشان داد که شعور سیاسی را در برخورد با یک ملت ندارد.

 

دکتر رضایی با اشاره به خروج آمریکا از یونسکو و عدم پایبندی آنها به قواعد و معاهدات بین المللی گفت: آمریکا در مقیاس جهانی قادر نخواهد بود که هیچ گونه آسیبی به ملت ایران وارد کند و با این گونه سخنان، خوشبختانه وحدت در داخل ایران جلوه بیشتری پیدا می کند.

 

دکتر رضایی خاطر نشان کرد: دولت ها هر موقع از سخنان رهبری عدول کرده اند، ضرر دیده اند.

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با اشاره به بودجه نظامی بالای برخی از کشورهای همسایه از جمله عربستان که اخیرا ۴ برابر بودجه کل کشور ما، تسلیحات نظامی از آمریکا خریداری کرده است، گفت: کشور ما هم متناسب با آن نیازمند دفاع از خود است، در نتیجه باید افزایش قدرت و توان موشکی خود را با سرعت هرچه بیشتر دنبال نماییم.

ارسال نظر