35838
۰۸/۰۸/۹۶
۲۱:۳۲

یادداشت/دکتر کیوان میرزایی

علم کردن کوروش، خدمت یا خیانت؟

آیا اگر امروز کورش زنده بود در حال مبارزه با متجاوزان به ایران بود یا در حال سازش و مذاکره برای فروش دست‌آوردهای فرزندان ایران؟

به گزارش روشن خبر، آیا اگر امروز کورش زنده بود در حال مبارزه با متجاوزان به ایران بود یا در حال سازش و مذاکره برای فروش دست‌آوردهای فرزندان ایران؟

آیا حزب اللهی ها و پاسداران انقلاب اسلامی ایران خلیج فارس را با نام مجعول نامیده اند یا مروجان کوروش از آنطرف مرزها به خلیج همیشه فارس جسارت نموده اند؟

اینکه کشوری صاحب تمدن و تاریخ باشد و ریشه در پهنه خاک داشته باشد البته که موجب افتخار است. اما سوال این است که آیا یک افتخار ملی و یک اسطوره که برای آبادانی و گسترش و حفظ تمامیت عرضی سرزمین مان رنج ها و مرارت ها کشیده و جنگ ها و خونریزی ها به راه انداخته و مبارزات طاقت فرسا داشته، راه درست را رفته یا آنهایی که امروز از ترس حمله استکبار تمام دارایی ملت را پای میز مذاکره با جهانخوران نهاده و دست خالی برگشته اند؟ هان ای حزب الله ایران! شما باید کوروش را تبلیغ کنید و افسانه های او را بسراید و از غیرت و وطن پرستی و شرف و ناموس پرستی آن دفاع کنید، نه آنهایی که برای بدست آوردن چند روزه حاکمیت به همه داشته های نظام اسلامی می تازند؟ در حالیکه خود بدون آن هیچ بودند و از آن روزی خورده و میخورند حاضرند برای جمع کردن رای بخشی از مردم به همه باورها و داشته های کشور خود حمله کنند؟ مگر مدافعان شرف و ناموس و علم و تکنولوژی و فرهنگ ایرانی غیر از مسیری را که کورش رفته را در حال سپری کردن دارند؟ که از کوروش که نماد شجاعت و مقاومت و مبارزه بوده بر علیه غیرتمندان ایرانی سوء استفاده می کنند؟ تزویر تا کجا و تا به کی؟

اما شما مدافعان حریم انقلاب و مجاهدان حریم حرم های پاک اهل بیت، بدانید کید و مکر دشمنان را به مدد الهی و با دفاع درست از بخشی از مسیر طی شده کوروش که مبارزه علیه دشمنان ایران بود را به خودشان بر خواهید گرداند و تمام هزینه های آنان برای تقابل ایرانی سربلند با اسلام عزیز به نفع جریان انقلابی مبارز مصادره خواهد شد.  به همه آنهایی که در دامان دشمنان قسم خورده ایران مزدوری می کنند و از پول های سرویس های جاسوسی ضد ایرانی برای زنده نگه داشتن کوروش تبلیغ می کنند می گوییم که اگر امروز کوروش زنده بود اول گردن شما خائنین به ملت را به دست جلاد می سپرد تا وجود ایران و ایرانی از لوث شما وطن فروشان و دین فروشان و ناموس فروشان پاک شود در حالیکه شما در سایه رافت الهی نظام اسلامی در حال زندگی هستید که البته از اسلام بزرگ چنین بزرگی ای نیز مورد انتظار است.

وانگهی حب وطن و حب دین هیچ منافاتی با یکدیگر نداشته و ندارد و ایران سربلند با دین مترقی و بلند مرتبه اسلام اهل البیت (ع) روز بروز رشد نمو نموده و تلفیق شجاعت و سلحشوری ایرانی با خداپرستی و  انصاف و عدالت اسلامی چونان نگینی بر تارگ تاریخ آینده بشریت خواهد درخشید و همانگونه که معمار کبیر انقلاب فرمودند ملت ایران مسیر تاریخ را عوض نموده و ما آمریکا را زیر پا خواهیم گذاشت.

*دکتر کیوان میرزایی

*عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گیلان

ارسال نظر