36019
۱۴/۰۸/۹۶
۱۱:۲۲

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت:

استعفای سعد حریری بخشی از جنگ منطقه ای غرب آسیاست

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گفت: عربستان و رژیم صهیونیستی تصور می کنند اگر زمانی توانستند با ترور رفیق حریری با فشار جامعه بین المللی نیروهای سوری را از لبنان بیرون و زمینه های جنگ داخلی سوریه را فراهم کنند؛ این بار با این استعفا(ترور شخصیتی) بتوانند با فشار بین المللی حزب الله را خلع سلاح و مانع حضور منطقه ای ایران در لبنان و سوریه شوند.

دکتر عمران علیزاده، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گفتگو با روشن خبر در مورد استعفای سعد حریری از نخست وزیری لبنان گفت: استعفای سعد حریری بخشی از جنگ منطقه ای غرب آسیاست.

 

 

وی افزود: عربستان و رژیم صهیونیستی تصور میکنند اگر زمانی توانستند با ترور رفیق حریری با فشار جامعه بین المللی نیروهای سوری را از لبنان بیرون و زمینه های جنگ داخلی سوریه را فراهم کنند؛ این بار با این استعفا(ترور شخصیتی) بتوانند با فشار بین المللی حزب الله را خلع سلاح و مانع حضور منطقه ای ایران در لبنان و سوریه شوند.

 

 

دکتر علیزاده با اشاره به اینکه نه امروز زمانه ترور رفیق حریری ست و نه ایران، سوریه است، ادامه داد: شیرینی پیروزی ایران در عراق و سوریه با این جنگ روانی تلخ نخواهد شد و ایران منطقه ای، روز اربعین در عراق عظمتش را به رخ کشورهای رقیب خواهد کشید

ارسال نظر