36250
۲۱/۰۸/۹۶
۰۰:۰۶

اشعار عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در پاسخ به جسارتها و زیاده گوئی های آل سعود

دکتر حمید پورعیسی، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در پاسخ به جسارتها و زیاده گوئی های شبیه مردان آل سعود ابیاتی سرودند

به گزارش روشن خبر، دکتر حمید پورعیسی، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در پاسخ به جسارتها و زیاده گوئی های شبیه مردان آل سعود ابیاتی سرودند که در ادامه آمده است؛

ای آل سعود بی حیا شرم کنید

ای فتنه گران بی خدا شرم کنید

تا کی سرتان به کار ایران باشد.

مستان به حالت  کما شرم کنید

ای دست به خون کودکان آغشته

ازاین همه ظلم وازجفا شرم کنید

ای مفت خوران ثروت مظلومان

مظلوم کشی تا به کجا شرم کنید

شیطان زشما درسی بسی آموزد

شیطان صفتان بی بها شرم کنید

ای قوم شکم چران وکفتار صفت

از این همه نیرنگ و ریا شرم کنید

ای سنگ دلان و مرده ی زنده نما

از زندگیه بشر نما شرم کنید

ای یاوه سرایان جنایت پیشه

از نوکری به کدخدا شرم کنید

ای جنگ طلب کنندگان بزدل

از غیرت این مردم ما شرم کنید

ای مدعیان کاذبان حرمین

از بیت خدا و از منی شرم کنید

آواز رحیل کوچ تان می آید

ازاین همه ننگ وشرمهاشرم کنید

ای طائفه جاهل و بی دین زمان

از جهل وجهالت وجفا شرم کنید

ای لاف زنان وهرزه گویان ملنگ

از مفت چرانی درخفا شرم کنید

ای سر به نهاده دامن اهریمن

قدری ز خدا و انبیا شرم کنید

از مردم ایران چه تصور دارید

از غیرت اسلامی ما شرم کنید

یک حرکت بیحساب ازشماسربزند

بایدکه همیشه همه جا شرم کنید

امضا شده ناکامی تان دیرزمان

از مردم پیرو ولا شرم کنید

ابلیس که شرمنده زاعمال شماست

از روی “غریب”وآشنا شرم کنید

ارسال نظر