به گزارش روشن خبر، پس از زمین‌لرزه کوماموتوی ژاپن در سال گذشته میلادی، دولت این کشور دستور ساخت خانه‌هایی روستایی را صادر کرد که ظرف ۲هفته ساخته شده و هیچ زلزله‌ای نیز حریف ساختار آن نمی‌شود.

این خانه‌ها که dome houses یا خانه‌های گنبدی نام دارند فقط ۸۰کیلو وزن دارند. ژاپن در مناطق روستایی که روی گسل‌های زمین واقع شده بودند حدود ۵۰۰ خانه گنبدی ساخت. اکنون طرح یاد‌شده تبدیل به الگویی برای کشور‌های زلزله‌خیز جهان شده است.