37501
۲۴/۰۹/۹۶
۱۱:۲۵

جانشین بسیج اساتید استان گیلان مطرح کرد:

دانشگاه فرهنگیان جای تربیت آینده سازان کشور است نه ابتذال و سیاسی کاری

جانشین بسیج اساتید استان گیلان با اشاره به اینکه برخی می خواهند با ابتذال فرهنگی، مفهوم و روح استکبار ستیزی را در دانشجو از بین ببرند، گفت: هدف از این گونه برنامه ها در سایه سوء مدیریت و بی کفایتی مدیران دانشگاه فرهنگیان، تغییر مسیر حرکت دانشجویان این دانشگاه است که معلمان آینده کشورمان هستند.

محمد مهدی نیازمند، جانشین بسیج اساتید استان گیلان در گفتگو با روشن خبر، در مورد اتفاقات اخیر در برنامه روز دانشجو دانشگاه فرهنگیان استان گیلان، گفت: روز دانشجو یادآور یک اتفاق بزرگ در راستای آگاهی و بصیرت دانشجویان در مقابل استکبار است.

 

وی با اشاره به اینکه ۱۶ آذر تداعی کننده استکبار ستیزی در مقابل آمریکاست، اظهار داشت: متاسفانه اخیرا در برنامه روز دانشجو دانشگاه فرهنگیان شاهد برنامه ای بودیم که در شان دانشگاه نبود و به جای تبیین این روز، با ابتذال سعی در انحراف مسیر برنامه روز دانشجو داشت.

 

نیازمند با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان جای تربیت آینده سازان کشور است نه ابتذال و سیاسی کاری ، افزود: بعضی از سیاسیون می خواهند دانشگاه فرهنگیان را در قبضه خود نگه دارند و سیاست های اخیر مدیران آموزش و پرورش در تبلور چنین برنامه های نامناسب تاثیر گذار بوده است.

 

جانشین بسیج اساتید استان گیلان با اشاره به اینکه برخی می خواهند با ابتذال فرهنگی، مفهوم و روح استکبار ستیزی را در دانشجو از بین ببرند، گفت: هدف از این گونه برنامه ها در سایه سوء مدیریت و بی کفایتی مدیران دانشگاه فرهنگیان، تغییر مسیر حرکت دانشجویان فرهنگیان است که معلمان آینده کشورمان هستند.

 

وی با اشاره به اینکه امیدواریم تغییرات دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور، باعث تغییرات مثبت در استان شود، افزود: فضای دانشگاه فرهنگیان به دور از فضای سیاسی، باید به فضایی با فرهنگ غنی اسلامی آمیخته گردد، تا بتواند معلمانی را برای تربیت نسل اسلامی و انقلابی فرزندان این سرزمین پرورش دهد.

ارسال نظر