37678
۳۰/۰۹/۹۶
۱۴:۳۵

استاد جغرافیای طبیعی:

آسیب پذیری ما بخاطر بناهای غیر ایمن است نه زلزله/ گسل ها تقریبا در تمام نقاط ایران وجود دارند

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گفت: اکنون آسیب پذیری ما به واسطه زلزله نیست، بلکه به خاطر بنا های ناپایدار و غیر ایمن است.

دکتر پرویز رضایی، دانشیار جغرافیای طبیعی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گفتگو با روشن خبر، در مورد زلزله تهران و ادامه زلزله در مناطق مختلف کشور گفت: مسیر حرکت گسل ها تقریبا در تمام نقاط ایران وجود دارد و کشور ما زلزله خیز است.

 

وی با اشاره به اینکه از گذشته تهران شاهد زلزله های بسیاری بوده است، اظهار داشت: کره زمین به صورت یک سیستم وابسته است و بر طبق نظریه پروانه ای می توان گفت که احتمال ارتباط این زلزله ها به هم وجود دارد.

 

دکتر رضایی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا امکان پیش بینی زلزله وجود ندارد، افزود: همان گونه که کشورهای زلزله خیز دنیا بناهای پایدار و متناسب با زلزله را ساخته اند، ما هم باید بناهای مستحکم بسازیم.

 

استاد جغرافیای طبیعی خاطر نشان کرد: اکنون آسیب پذیری ما به واسطه زلزله نیست، بلکه به خاطر بنا های ناپایدار و غیر ایمن است.

ارسال نظر