38295
۱۹/۱۰/۹۶
۱۹:۵۱

اقدام قابل تحسین یک استاد دانشگاه

یکی از اساتید دانشگاه آزاد یزد: کیفیت کلاسهای این ترمم خوب نبود نصف حق التدریس را ندهید!

به گزارش روشن خبر، یکی از اساتید دانشگاه آزاد یزد اقدامی تحسین برانگیزی را به نمایش گذاشت،

یکی از اساتید دانشگاه آزاد یزد: کیفیت کلاسهای این ترمم خوب نبود نصف حق التدریس را ندهید!

http://iusnews.ir/images/upfiles/20180109/photo_2018-01-08_18-04-30.jpg

ارسال نظر